مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

ابوذر میگوید:شبی در محضر پیامبر اکرم بودیم شب تا سحر این ایه را تلاوت میکرد

خدایا اگر انسانها را عذاب کنی انان بندگان تو هستند کسی نمی تواند از خواست تو سر باز زند

و اگر انان را ببخشایی همانا تو عزیز و حکیمی و شایسته تو که از بندگانت در گذری

+نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/۱ساعت۳:٤٧ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()