مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

امشب که صفا با دل و جان همراه است

هنـــگام طلوع افتاب و مــــاه  است

هم جشـــن ولادت امام صــــادق

هم  عیـــــد محمدبن عبـــدالله است

میلاد...

رسول اکرم (ص) خواجه ی کائنات فرموده اند : « نخستین چیزی که خدا افرید نور من بود پس نور محمد را بشکافت و نور علی را بیافرید انگاه عرش لوح و خورشید روشنائی روز  نور دیده ها و عقل و معرفت را خلق کرد جای دیگر فرموده اند : انگاه از نور من نور علی را منشعب فرمود که نور من محیط به تمام افرینش او شد و نور علی محیط بر قدرت و کمال او گردید یعنی نور من مظاهر عظمت را در خود گرفت و نور علی مظاهر قدرت را جای دیگر فرموده اند : من و علی از یک نور خلق شده ایم و یا سعیدبن جبیر از ابن عباس نقل می کند شنیدم رسول خدا صلوات الله علیه به امیر المومنین (ع) می فرمود : من و تو از نور خدای تعالی خلق شده ایم و یا فرمودند : تو از من هستی و من از تو هستم  گوشت تو  گوشت من خون تو خون من و مقام تو مقام و منزلت من است علی امیرالمومنین علیه السلام هم می فرمایند : من و محمد از یک نوریم و باز فرمودند : نور من از نور محمد صادر شد و خلایق هم ساخته های تجلیات نور ما هستند 

مولانا مناسب با چنین یگانگی سروده است :

من کیم لیـــلی و لیلی کیست من

ما دو تا روحــیم انــدر یک بــدن

داند ان عقلی که او دل روشنیست

در میـــان لیلی و من فــرق نیست

به اعتبار این همبستگی در خلقت بوده است که رسول اکرم (ص) فرموده اند:

 
 علی از من است و من از اویم

این جاست که راز کلام مبارک رسول اکرم (ص) روشن و اشکار می شود :
هر کس علی را دوست بدارد به راستی که مرا دوست داشته و هر که مرا دوست دارد خدا را دوست داشته

+نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/۱ساعت۳:٥٤ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()