مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

   بیا مهدی که با تو آسمانیم

 

                             تو دریائی و ما رود روانیم

                 

                             اگر یک روز هم ابری ببارد

 

                            تو خورشیدی و ما رنگین کمانیم

+نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/٢ساعت٩:۱٥ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()