مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

 

کاملاً واضح بدون هیچ توضیحی

 

 

+نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/۱۳ساعت۱۱:۱٥ ‎ق.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()