مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

سلام آقا!

خبرآمدنت

می رودشهربه شهر

مردمان یمن وتونس ومصر

مردمان اردن

همه عالم به تمنای

توبرخاسته اند

شوروحالی برپاست

وعده ات نزدیک است.

+نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/۱٩ساعت۳:٤٤ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()