مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم


*سخته برمن حجت بن الحسن

همه را ببینم تو را نبینــم*

 

 

منتظران آقا امام زمان(عج):

بیایم همان طوری که اگر کسی منتظر مهمان است

خانه اش را تمیز می کند ما هم روح و جسممان را از آلودگی

پاک کنیم و به عنوان منتظر واقعی و با روی خجل دست تمنا

به سوی یوسف زهرا(ع) گشوده و عرض کنیم:

مهدی جان!ای عزیز!

ای خورشید رخ بر کشیده در پس ابر ای سفر هجران

گزیده تا کی تو همچنان در غیبت و ما این چنین در هجران؟

جهان جهانی نثار قدومت باد

آیا هجران امروز ما به فردای وصال تو نمی رسد؟

ای عزیز!

ای آخرین امید دیدگان جستجو گر ما بر دروازه هر سحر

قامت تو را منتظر است آیا می شود که شام تار هجران

ما به صبح روشن وصالت بدل شود.

ای عزیز!

ای یادگار خدا در زمین ای دست توانای حق در آستین

ای قران ناطق خدا ای اسم اعظم الهی چه سخت

است که لطفت را به عیان ببینیم و دشمن در

انکار وجود نازنینت بر ما طعنه زند.

ای عزیز!

بیا و دستمان را گیر رخ بنما و با یک نگاه این شب

بی جور را به صبح پیروزی بدل نما

ای عزیز!

با هزاران تاسف می دانیم که غیبت تو از ما شیعه هاست

مارا یاریمان کن تا از منتظران واقعیت باشیم.


*همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی*

+نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/۱٩ساعت۱٠:٥۳ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()