مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

 


Click the image to open in full size.

سلام ای پدر منجی حق

سلام ای پرورنده ی آفتاب

ای پدر طلوع و ای پدر آسمان

باغ های دل هامان، در آرزوی شکفتنه گل نرگست، دست به دعا برداشته

آقای من عیدی می خواهیم

عیدیمان را ظهور گل نرگست قرار ده


Click the image to open in full size.

+نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/٢٢ساعت٥:۱۳ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()