مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

ای ناظر احوال ما ای صاحب و سالار ما                 ای غایب دور از نظر ای منجی و آقای ما

                                ای سید و مولای ما بنما دعا برای ما

پشت و پناه ما تویی شوق نگاه ما تویی               ای چشمه امید ما صبح پگاه ما تویی

                              ای سید و مولای ما بنما دعا برای ما

چشمان ما مشتاق تو دلبسته دستان تو             با هر طلوع جمعه ای سربسته فرمان تو

                             ای سید و مولای ما بنما دعا برای ما

ما پیروان حیدریم مطیع امر رهبریم                      در راه بذل جان خود آماده و تکاوریم

                            ای سید و مولای ما بنما دعا برای ما

این جان ما قربان تو در خدمت و فرمان تو             با یک اشاره از شما ابدان ما قربان تو

                           ای سید و مولای ما بنما دعا برای ما

عشق شما پیمان ما راه شما ایمان ما              عشق ولی حق شده سرلوحه دیوان ما

                          ای سید و مولای ما بنما دعااااااااااا برای ما

+نوشته شده در ۱۳٩٠/۱/۱٤ساعت٦:٢٠ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()