مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

عشق یعنی دل سپردن در الست 

از می وصل الهی  مستِ مست

عشق  یعنی  ذکر ناموس  خدا

یا علی گفتن به زیر دست و پا

عشق  یعنی  جلوه  صبر  خدا

شرم ایوب نبی  از مرتضی

عشق بر دلداده  فرمان  می‌دهد

عاشق جان داده را جان می‌دهد

عشق باعث شد که دل سامان گرفت

پشت درب خانه زهرا جان گرفت

عشق  یعنی انقلاب فاطمه

از کبودی  چشم تار فاطمه

عشق یعنی عشق ناب فاطمه

بیت الاحزان خراب فاطمه

+نوشته شده در ۱۳٩٠/۱/٢٦ساعت٧:٢٧ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()