مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

رسول گرامی اسلام در وصف برخی از زنان آخرالزمان چنین می فرماید:
«چگونه می شود حال شما هنگامی که زنان شما فاسد شوند و جوانان تان فاسق و شما نه امر به معروف میکنید و نه نهی از منکر!» به پیامبر(ص) گفته شد: آیا واقعاً چنین خواهد شد؟! آن حضرت فرمود:« بله و بدتر از آن]نیز خواهد شد[».
امام علی(ع) نیز می فرماید:«در آخرالزمان و نزدیک شدن قیامت – که بدترین زمان ها است – زنانی ظاهر می شوند که برهنه و لخت هستند! زینت های خود را آشکار می سازند، به فتنه ها داخل می شوند و به سوی شهوت ها می گرایند! به سوی لذت ها می شتابند، حرام های الهی را حلال می شمارند و در جهنم جاودانه خواهند بود

+نوشته شده در ۱۳۸٩/۳/۳۱ساعت۱:۳۳ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()