مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

خدایا!

در این شب دیجور( سیاه و تاریک) و در این وادی ظلمات، بر فراز این صخره های دهشتناک، پرتوی از نور طاعتت را بر اندیشه پاهای خسته ما بتابان و ما را در لغزشهای سنگین معصیت دست بگیر. و در مسیر نسیم هایی که از بهشتت وزیدن می گیرد قرار ده و ابرهای تیره شک و تردید را که بر فراز آسمان دلمان حجاب خورشید تو گشته اند به باران یقین بدل کن و بر جگر سوخته ما ببار.

اللهم الهمنا طاعتک و جنبنا معصیتک و یسرلنا بلوغ ما نتمنی من ابتغاء رضوانک  واحللنا بحبوحة جنانک و اقشع عن بصائرنا سحاب الارتیاب  واکشف عن قلوبنا اغشیة المریة والحجاب و ازهق الباطل عن ضمائرنا و اثبت الحق فی سرائرنا فان الشکوک والظنون لواقح الفتن و مکدره لصفو المنایح المنن.

خدایا!

زنگارهای باطل را از آئینه نهادهای حق نمای ما محو کن تا تصویر حق به تمامی و بی شبهه بر سرائر ما منعکس گردد.

خدایا!

و جویبار زلال دلهای ما را از خزه های تردید، آنسان بشوی که ماه چهره تو آن چنان که هست بر دلهای ما پدیدار گردد.

خدایا!

ابرهای شک و گمان بار فتنه دارند و بی گمان خورشید بخششهای تو را مانع می شوند.

اللهم احملنا فی سفن نجاتک و متعنا بلذیذ مناجاتک و اوردنا حیاض حبک و أذقنا حلاوة ودک و قربک واجعل جهادنا فیک وهمنا فی طاعتک واخلص نیاتنا فی معاملتک فانا بک و لک  ولا وسیلة لنا الیک الا انت...

خدایا!

در این گرداب سهمگین خروشنده و در این طوفان بی محابا وزنده، ما غریقان بیچاره و الم آکنده را در کشتی نجات خویش سوار کن و به جبران آب تلخ و شور فتنه ها از آب گوارا و شیرین مناجات خود به ما بچشان و ما را به دریای مواج مهرت بکشان.

خدایا!

ما را از شهد گلهای نزدیکیت نصیب فرما و روی ما را در تلاش به سوی خویش گردان.

ما را آنچنان خلوصی عنایت فرما که در همه لحظات جز تو نبینیم و جز به تو نیندیشیم و جز از تو نهراسیم و رو، جز به سوی تو نیفکنیم و جز مهر تو در دل نگیریم و جز در آتش عشق تو نسوزیم،  که ما از آن توایم، با توایم و ما را جز تو وسیلتی به تو نیست.

الهی اجعلنی من المصطفین الاخیار و الحقنی بالصالحین الابرار السابقین الی المکرمات، المسارعین الی الخیرات العاملین للباقیات الصالحات الساعین الی رفیع الدرجات انک علی کل شئ قدیر و بالاجابة جدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.

خدای من!

ما را از برگزیدگان نیکان خویش قرار ده و با صالحین ابرار، جوانمردان اخیار، پیشگامان احرار، شتابندگان به سوی انوار و دست یابندگان به اسرار ملحق و محشورمان فرما.

+نوشته شده در ۱۳۸٩/٤/٢٦ساعت۱٢:۱٤ ‎ق.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()