مامنتظرمنتقم فاطمه هستیم

1- هر گاه دیدی حق بمیرد و طرفدارانش نابود شوند.
2- هر گاه دیدی که قرآن فرسوده شده و درست معنی نمی‌شود.
3- هر گاه دیدی دین هم‌چون ظرف توخالی و بی‌محتوا شده است.
4- هر گاه دیدی نوجوانان پسر همان کنند که زنان کنند.
5- هر گاه دیدی که شراب را آشکارا می‌آشامند و برای نوشیدن آن کنار هم می‌نشینند و از خداوند متعال نمی‌ترسند.
6- هر گاه دیدی اهل قرآن و دوستان آن‌ها خوارند.
7- هر گاه دیدی انسان به زبان می‌گوید و عمل نمی‌کند.
8- هر گاه دیدی که مؤمن، خوار و ذلیل شمرده شود.
9- هر گاه دیدی که بدعت و زنا آشکار شود.
10- هر گاه دیدی مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند.
11- هر گاه دیدی راه نیک بسته و راه بد باز است.
12- هر گاه دیدی جرأت بر گناه آشکار شود و دیگر کسی برای انجام آن منتظر تاریکی شب نگردد.
13- هر گاه دیدی که والیان در قضاوت رشوه بگیرند.
14- هر گاه دیدی سوگندهای دروغ به خدا بسیار گردد.
15- هر گاه دیدی که ستم و تجاوز شایع شده است.
16- هر گاه دیدی که نمازخوان برای خودنمایی نماز می‌خواند.
17- هر گاه دیدی که انسان ثروت زیادی جمع کرده ولی از آغاز آن تا آخر زکاتش را نداده است.
18- هر گاه دیدی خرابی بیشتر از آبادی است.
19- هر گاه دیدی که دل‌های مردم سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدا برایشان گران است.
20- هر گاه دیدی که خونریزی آسان گردد.
21- هر گاه دیدی که حج و جهاد برای خدا نیست.
22- هر گاه دیدی مسجدها طلاکاری شود.
23- هر گاه دیدی که حدود الهی تعطیل شود و طبق هوی.
24- هر گاه دیدی قدرتمندان غذای عمومی مردم را احتکار کنند.
25- هر گاه دیدی شراب‌خوار مست، پیش نماز مردم شود.
26- هر گاه دیدی که برای اذان و نماز مزد می‌گیرند.
27- هر گاه دیدی که سال به سال بدعت و بدی‌ها بیشتر شود.
28- هر گاه دیدی که طالب حلال، مذمّت و سرزنش می‌شود و طالب حرام ستایش و احترام می‌گردد.

منبع: کتاب حضرت مهدی (عج) فروغ تابان ولایت

+نوشته شده در ۱۳۸٩/٥/٢ساعت٢:۱٤ ‎ب.ظتوسط احمدسلیمانی فر | منتظران ()