زندگی در زمان ظهور حضرت ولی عصر

 

زندگی در زمان ظهور حضرت ولی عصر دلپذیر است

یکی از عواملی که سبب می شود مردم از دعا کردن برای فرج امام زمان علیه السلام غفلت ورزند، عدم آگاهی آنها به زندگی لذت بخش در زمان ظهور آن بزرگوار است. برای اینکه موالیان و دوستان حضرت بدانند در زمان ظهور چه تحول و دگرگونی عجیبی در دنیا پیدا می شود، به چند روایت از حضرات ائمه معصومین علیهم السلام اشاره می کنیم.

 

دگرگونی جهان

امام صادق علیه السلام تحول جهان را در زمان ظهور حضرت صاحب الامر و الزمان در پرتو آیه شریفه و اشرقت الارض بنور ربها (1).

چنین بیان می فرماید: ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربها و استغنی العباد عن ضوء الشمس و ذهبت الظلمه و یعمر الرجل فی ملکه حتی یولد له الف ذکر لا تولد فیهم انثی و تظهر الارض کنوزها حتی تراها الناس علی وجهها و یطلب الرجل منکم من یصله بماله و یاخذ من زکاته لا یوجد احد یقبل منه ذلک استغنی الناس بما رزقهم الله من فضله. (2).

 هنگامی که قائم ما قیام کند:

 

1 - زمین با نور پروردگارش روشن می شود.

 

2 - مردم از نور خورشید بی نیاز می شوند.

 

3 - تاریکی از بین می رود.

 

4 - عمر انسان بقدری طولانی می شود که خداوند هزار پسر به او مرحمت می کند.

 

5 - خزاین نهفته زمین بر مردم ظاهر می شود و در برابر دیدگان آنها قرار می گیرد.

 

6 - مردم به دنبال کسی می روند که از آنها زکات و صدقات بپذیرد و نمی یابند.

 

7 - مردم به فضل پروردگارشان بی نیاز می شوند. خداوند توفیق یاری آن بزرگوار و زندگانی کردن در زیر سایه اش را به تمام شیفتگانش مرحمت فرماید.

 

(1). زمر / 69.

 

(2). بحارالانوار، ج 52، ص 337.

 

تقسیم ثروت به طور مساوی

بی عدالتی ها و ظلمهایی که در عالم می شود، به خاطر کمبود ثروت نیست بلکه به دلیل تقسیم ظالمانه آن در جهان است. در مقابل هزاران انسان گرسنه ای که هر روز در گوشه و کنار کشورهای فقیر و غنی از کمبود غذا می میرند، انسانهای زیادی هستند که بر اثر پر خوری و افراط در عیش و نوش هلاک می شوند، و این به خاطر تقسیم غیر عادلانه ثروت در جوامع بشری است. ولی در عصر پر شکوه حکومت جهانی حضرت بقیه الله الاعظم - روحی و ارواح العالمین مقدمه له الفداء - ثروت به طور مساوی زیر نظر آن عدل مطلق تقسیم می گردد، چنانکه در احادیث مختلف وارد شده است: اذا قام مهدینا اهل البیت قسم بالسویه و عدل فی الرعیه. (1).

چون مهدی ما اهل بیت قیام نماید، ثروت را به طور مساوی تقسیم می کند و عدالت را در بین مردم پیاده می کند.

(1). عقد الدرر، ص 40.

 

رضایت و خشنودی عمومی

در حکومت عدل پرور حضرت ولی عصر علیه السلام تمام مردم از او خشنود می شوند حتی پرندگان هوا و درندگان صحرا، چنانکه در احادیث شریف آمده است: فیفرح به اهل السماء و اهل الارض و الطیر و الوحوش و الحیتان فی البحر. (1).

اهل زمین و آسمان با پرندگان هوا، درندگان صحرا و ماهیان دریا، همه و همه از او خشنود می شوند. خشنودی در دل زندگان و مردگان نیز پیدا می شود، چنانکه در حدیث آمده است: و لا یبقی مومن الا دخل علیه تلک الفرحه فی قلبه و فی قبره. (2).

مومنی باقی نماند جز اینکه این خشنودی به او می رسد، یا در قلبش و یا در قبرش.

(1). الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 82.

 

(2). اعلام الوری، ص 435.

 

بی نیازی همگانی

در زیر سایه حکومت عدالت گستر آن امام همام، همگان مستغنی می شوند به اندازه ای که در روی زمین محتاجی پیدا نمی شود که زکات و صدقات را بپذیرد، چنانکه در روایات مختلف بیان شده است:

لیاتین علی الناس زمان یطوف الرجل فیه بالصدقه من الذهب ثم لا یجد احدا یاخذها منه. (1).

زمانی برای مردم خواهد رسید که انسان شمشهای طلا با خود حمل می کند که در راه خدا انفاق کند، ولی کسی (فقیری) را پیدا نمی کند که آن را قبول کند. فلا یجد الرجل منکم یومئذ موضعا لصدقته و لا لبره لشمول الغنی جمیع المومنین. (2).

انسان در آن روز (در زمان حکومت حضرت ولی عصر علیه السلام) برای صدقات و مبرات خود جایی پیدا نمی کند، چون بی نیازی همه مومنان را فرا می گیرد. حتی در زمان آن نازنین، دلهای مردم همه بی نیاز می گردد و حرص و طمع و صفت زیاده طلبی از قلوب آنها زایل می شود و دلها نیز صفت بزرگواری پیدا می کنند: و یجعل الله الغنی فی قلوب هذه الامه. (3).

در روزگار او پروردگار بی نیازی را در دل این امت قرار می دهد. در زمانی کنونی که دوران غیبت آن عزیز است، هر کس گدایی آستان ملک پاسبانش را آموخت، از غیر او مستغنی

 

(1). صحیحی بخاری، ج 2، ص 136.

 

(2). اعلام الوری، ص 432.

 

(3). الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 64.

 

امنیت در تمام آفرینش

در عهد شکوهمند منجی عالم بشریت حضرت اباصالح المهدی (عج) دلهای مردم از کینه و عداوت خالی می شود و سرانجام امنیت و آرامش سراسر گیتی را فرا می گیرد. و لذهبت الشحناء من قلوب العباد و اصطلحت السباغ و البهائم حتی تمشی المرئه بین العراق الی الشام لا تضع قدمیها الا علی النبات و علی راسها زنبیل لا یهیجها سبع و لا تخافه. (1).

کینه ها از دلها زدوده می شود و درندگان و چهارپایان با یک دیگر سازش می کنند تا جایی که یک زن با طبقی بر سر از عراق تا شام تنها سفر می کند، همه جا قدم بر سرزمین سبز و خرم می گذارد و درنده ای او را نمی آزارد و گرفتار ترس و اضطراب نمی شود.

 

نزول برکات آسمانی و خروج نعمات زمینی

در احادیث گوناگونی آمده است که در زمان آن حجت حق برکات آسمانی زیاد می گردد و گنجهای زمینی ظاهر می شود: لا تدخر الارض من بذرها شیئا الا اخرجته و لا السماء من قطرها شیئا الا صبه الله علیهم مدرارا. (2).

 زمین چیزی از بذرهای خود را نگه نمی دارد مگر اینکه آن را بیرون می دهد، و آسمان چیزی از باران رحمتش را نگه  نمی دارد جز اینکه آن را سیل آسا بر مردم فرو می ریزد. ابن عباس از رسول خدا روایت می کند که درباره حکومت جهانی مهدی موعود علیه السلام فرماید: تامن البهائم و السباع و تلقی الارض افلاذ کبدها. چهارپایان در امانند و درندگان سازش می کنند و زمین پاره های جگرش را بیرون می ریزد. ابن عباس سوال می کند: پاره های جگر زمین چیست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: امثال الاسطوانه من الذهب و الفضه. مانند ستونهایی از طلا و نقره است (که در زمان حکومت امام زمان )عج( از زمین بیرون می ریزد). (1).

(1). بشاره الاسلام، ص 236.

 

(2). مستدرک حاکم، ج 4، ص 465.

 

آبادانی جهان

در عصر پر نور حضرت ولی عصر علیه السلام طبق احادیث وارده سر تا سر جهان آباد می شود: فلا یبقی فی الارض خراب الا عمر. (2).

 

(1). همان ماخذ، ص 514.

 

(2). اعلام الوری، ص 433.

در روی زمین خرابه ای باقی نمی ماند جز اینکه آباد می شود. خرابی جهان بر اثر ظلم و بی عدالتی است، اما هنگامی که آن خسر و عدالت گستر بر جهان حاکم باشد، تمام ویرانیها تبدیل به آبادانی می گردد تا جایی که همگان آرزو می کنند ای کاش پدران، مادران و عزیزان از دست رفته شان زنده بودند و طعم زندگی لذتبخش زمان حکومت آن یوسف زهرا (سلام الله علیها) را می چشیدند. فیظهر علی کل جبار و ابن جبار و یظهر من العدل ما یتمنی له الاحیاء امواتهم. (1).

بر هر ظالم و ظالم زاده پیروز می گردد و عدالتش آن قدر در جهان آشکار می شود که زندگان آرزو می کنند ای کاش در گذشتگانشان بودند و آن زندگی شکوهمند و روزگار طلایی را می دیدند.

 

رفاه همگانی

رفاه عمومی در زمان آن خورشید فروزان ولایت به اوج خود می رسد، چنانکه در روایات مختلف از طرق فریقین آمده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

تنعم امتی فی زمن المهدی نعمه لم ینعموا مثلها قط یرسل السماء علیهم مدرارا و لا تدع الارض شیئا من نباتها الا اخرجته و المال یومئذ کدوس یقوم الرجل فیقول یا مهدی اعطنی فیقول خذ. (1).

(1). الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 61.

 امت من در زمان حضرت مهدی (علیه السلام) آن چنان از نعمتها برخوردار می شوند که هرگز نظیر آن دیده نشده است. آسمان سیل آسا بر آنان فرو می ریزد، زمین تمام گیاهانش را می رویاند و ثروت آن روز روی هم انباشته می شود و هر کس بگوید: ای مهدی، بر من عطا کن. می فرماید: بگیر [و به او عطا می کند]. اکنون که در دوران فراق جانسوزش هستیم، ولی نعمت ماست و همه نیازهای مادی و معنوی ما را از خوان کرمش مرحمت می فرماید. اگر چه رعایای خوبی برای آن مولا نیستیم اما آن کریم و کریم زاده به اعمال زشت ما نمی نگرد و ما را از عطا و احسانش محروم نمی گرداند.

 نااهلم و سزای نوازش نیم ولی   نااهل و اهل پیش کریمان برابر است

 

فزونی دامها

هنگامی که در جهان فزونی گیاه باشد، فزونی دامها نیز به  وجود می آید که در احادیث به این فزونی تصریح شده است: یخرج فی آخر امتی المهدی یسقیه الله الغیث و تخرج الارض نباتها و یعطی المال صحاحا و تکثر الماشیه و تعظم الامه. (1).

(1). عقدر الدرر، ص 170.

 

در پایان امت من (آخر الزمان) مهدی (علیه السلام) خارج می شود که خداوند با باران رحمتش او را سیراب می کند، زمین گیاهش را می رویاند، ثروت به طور مساوی تقسیم می گردد، دام در جهان افزون می شود و امت اسلامی با عظمت می گردد.

   

اصلاح مزاحمتها و رفع نقصانها

 در دنیای کنونی، ما شاهد هستیم که مردم به اشکال مختلف برای یک دیگر مزاحمت ایجاد می کند، اما در دوران با شکوه حکومت ولی الله الاعظم تمام مزاحمتها به هر شکلی که باشد، از بین می رود. در دهها حدیث به نمونه هایی از این اقدامات اصلاحی اشاره شده است که ما در اینجا به بیان یک نمونه بسنده می کنیم: و وسع الطریق الاعظم و کسر کل جناح خارج فی الطریق و ابطل الکنف و المازیب الی الطرقات و لا یترک بدعه الا ازالها و لا سنه الا اقامها. (2).

راههای اصلی را توسعه می دهد، بالکونهایی را که به داخل جاده ها [و خیابانها] آمده بر می دارد و ناودانهایی را که به کوچه ها می ریزد از بین می برد. هیچ بدعتی نمی ماند جز اینکه از بین می برد و هیچ سنتی نمی ماند مگر اینکه بر پا می دارد. راستی چه شیرین است زندگی در زیر سایه اش و در زمان حضورش. در خاتمه این بحث دست به دعا بر می داریم و می گوییم: پروردگارا، لباس فرج را بر اندام زیبای دلربایش بپوشان و دل نازنینش را با بشارت ظهورش مسرور فرما و توفیق دیدار جمال ملکوتیش را با عافیت نصیب گردان بمنک و کرمک یا ارحم الراحمین.

 

(1). تاریخ ما بعد الظهور، ص 774.

 

(2). ارشاد مفید، ص 365.

 

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید